Dnes...
Služby Božie (09:30)
VP + chvály (10:30)
Detská besiedka vonku (10:30)

(v prípade vhodného počasia)

Modrovka - Služby Božie (14:00)
Večiereň (18:00)
Najbližšie bude...
Sun,
May 23
1.slávnosť svätodušná - VP po SB (09:30)
Večiereň (18:00)
 
RSS feed iCalendar feed
Online Calendar powered by localendar.com