Dnes...
Dorast (16:00)

Zborový dom

Najbližšie bude...
Sat,
Sep 18
Mládež (18:00)

Zborový dom

Sun,
Sep 19
Služby Božie (09:30)
VP + chvály (10:30)
Detská besiedka (10:30)
Modrovka - Služby Božie (14:00)
Večiereň (18:00)
Wed,
Sep 22
Biblická hodina (18:00)

Fara + Zoom

Fri,
Sep 24
Dorast (16:00)

Zborový dom

Sat,
Sep 25
Mládež (18:00)

Zborový dom

Sun,
Sep 26
Služby Božie (09:30)
Večiereň (18:00)
 
RSS feed iCalendar feed
Online Calendar powered by localendar.com